بیشتر

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان زهک گفت:

دامپزشکی نقش پررنگی در اقتصاد و بهداشت جامعه ایفا می نماید

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان زهک از ادامه فعالیت تنها کشتارگاه صنعتی طیور منطقه سیستان در سال 1400 خبر داد.

00/01/06

در شهرستان زهک انجام شد:

برگزاری همایش معتمدین، شورا ها و دهیاران بخش مرکزی در شهرستان زهک

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان زهک از برگزاری همایش معتمدین، شورا ها و دهیاران بخش مرکزی در این شهرستان خبر داد.

99/12/05

در شهرستان زهک انجام شد:

کشتارگاه صنعتی طیور شهرستان زهک فعال شد

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان زهک از فعالیت مجدد کشتارگاه صنعتی طیور این شهرستان با همت و تلاش متولیان عرصه بهداشت و سلامت خبر داد.

99/11/26

در شهرستان زهک انجام شد:

تشکیل کارگروه شهرستانی دامپزشکی و شیلات در شهرستان زهک

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان زهک از تشکیل کارگروه شهرستانی دامپزشکی و شیلات در شهرستان زهک خبر داد.

99/09/23

برگزاری جلسه کارگروه تخصصی کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان در شهرستان زهک

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان زهک از تشکیل دومین جلسه کارگروه تخصصی کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان در شهرستان زهک خبر داد.

99/07/02

در سیستان و بلوچستان انجام شد:

افتتاح درمانگاه دامپزشکی در شهرستان زهک به مناسبت هفته دولت

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان زهک گفت: جهش تولید و رونق اقتصادی در جامعه مستلزم استقبال از طرح های تولیدی و آغاز به کار واحد های تولیدی جدید است که دامپزشکی در حد توان از آن استقبال خواهد کرد.

99/06/02

از اقدامات مهم دامپزشکی رفع موانع واردات دام زنده جهت تولید اشتغال پایدار است

مدیرکل دامپزشکی سیستان و بلوچستان جهت بررسی مشکلات دامپزشکی در حوزه شهرستان زهک و همفکری جهت ارائه راهکار مناسب با فرماندار این شهرستان دیدار کرد.

99/04/12

تکیه بر تولید ملی و نگاه به درون تنها راه عبور از اقتصاد متکی به نفت

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان زهک از تشکیل اولین جلسه کارگروه جهش تولید در این شهرستان خبر داد.

99/03/19

در شهرستان زهک انجام شد:

مشارکت اکیپ دامپزشکی شهرستان زهک در عملیات دفاع بیولوژیک

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان زهک از مشارکت اکیپ دامپزشکی شهرستان زهک در عملیات دفاع بیولوژیک با نام شهدای مدافع سلامت خبر داد.

99/01/25

در شهرستان زهک انجام شد:

حضورو بازدید امام جمعه و فرمانده ناحیه مقاومت بسیج زهک در دامپزشکی این شهرستان

رئیس اداره دامپزشکی زهک از حضور و بازدید امام جمعه و فرمانده ناحیه مقاومت بسیج این شهرستان از اداره دامپزشکی خبر داد.

99/01/25

دامپزشکی نقش پررنگی در اقتصاد و بهداشت جامعه ایفا می نماید

برگزاری همایش معتمدین، شورا ها و دهیاران بخش مرکزی در شهرستان زهک

کشتارگاه صنعتی طیور شهرستان زهک فعال شد

تشکیل کارگروه شهرستانی دامپزشکی و شیلات در شهرستان زهک

برگزاری جلسه کارگروه تخصصی کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان در شهرستان زهک

افتتاح درمانگاه دامپزشکی در شهرستان زهک به مناسبت هفته دولت

از اقدامات مهم دامپزشکی رفع موانع واردات دام زنده جهت تولید اشتغال پایدار است

تکیه بر تولید ملی و نگاه به درون تنها راه عبور از اقتصاد متکی به نفت

مشارکت اکیپ دامپزشکی شهرستان زهک در عملیات دفاع بیولوژیک

حضورو بازدید امام جمعه و فرمانده ناحیه مقاومت بسیج زهک در دامپزشکی این شهرستان

پیشگیری از مبتلا شدن به تب مالت 3
شهادت امام علی

سامانه های سازمان دامپزشکی کشور

نظرسنجی

[esprit:poll:
]