بیشتر
صدور حکم جزای نقدی برای دو بهره بردار متخلف در حوزه دامپزشکی

در شهرستان زهک انجام شد:

صدور حکم جزای نقدی برای دو بهره بردار متخلف در حوزه دامپزشکی

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان زهک ازصدور حکم جزای نقدی برای دو بهره بردار متخلف در این شهرستان خبر داد.

01/04/12
بازدید میدانی از مناطق روستایی و نحوه ارائه خدمات دامپزشکی

در راستای ارزیابی عملکرد اداره دامپزشکی زهک انجام شد:

بازدید میدانی از مناطق روستایی و نحوه ارائه خدمات دامپزشکی

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان زهک ازانجام بازدید میدانی و ارزیابی عملکرد اداره دامپزشکی زهک خبر داد.

01/03/28
برگزاری جلسه هم اندیشی فعالین دامپزشکی با فرماندار شهرستان

در شهرستان زهک صورت پذیرفت:

برگزاری جلسه هم اندیشی فعالین دامپزشکی با فرماندار شهرستان

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان زهک از برگزاری جلسه هم اندیشی فعالین دامپزشکی شهرستان با فرماندار خبر داد.

01/03/02
ارجاع و معرفی متخلفین بهداشتی به مراجع قضایی

در شهرستان زهک انجام شد:

ارجاع و معرفی متخلفین بهداشتی به مراجع قضایی

رئیس اداره دامپزشکی زهک بیان داشت: در راستای استمرار طرح تشدید کنترل و نظارت بهداشتی در ماه مبارک رمضان و با هدف صیانت از سلامت و امنیت غذایی در جامعه، متخلفین بهداشتی به مرجع قضایی معرفی و ارجاع شدند.

01/01/29
برگزاری جلسه مقابله با انتشار بیماری های مشترک

در راستای پیشگیری از انتشار بیماری های مشترک بین انسان و دام در شهرستان زهک صورت پذیرفت:

برگزاری جلسه مقابله با انتشار بیماری های مشترک

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان زهک از برگزاری جلسه مقابله با انتشار بیماری های مشترک در این شهرستان خبر داد.

01/01/23
ارائه خدمات تخصصی دامپزشکی در قالب اردوی جهادی یک روزه

به مناسبت دهه فجر در شهرستان زهک صورت پذیرفت:

ارائه خدمات تخصصی دامپزشکی در قالب اردوی جهادی یک روزه

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان زهک از برگزاری اردوی جهادی در این شهرستان خبر داد.

00/11/20
برنامه ریزی و هماهنگی برای کنترل بیماری خطرناک هاری

در شهرستان زهک انجام شد:

برنامه ریزی و هماهنگی برای کنترل بیماری خطرناک هاری

رئیس اداره دامپزشکی زهک از برگزاری جلسه هماهنگی بیماری های مشترک بین انسان و‌دام در شهرستان زهک خبر داد.

00/11/11
بازدید سرزده فرماندار زهک از اداره دامپزشکی این شهرستان

در شهرستان زهک انجام شد:

بازدید سرزده فرماندار زهک از اداره دامپزشکی این شهرستان

رئیس اداره دامپزشکی زهک از بازدید سرزده فرماندار این شهرستان از اداره دامپزشکی خبر داد.

00/10/29
برگزاری اردوی جهادی یک روزه به مناسبت دومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی

در شهرستان زهک انجام شد:

برگزاری اردوی جهادی یک روزه به مناسبت دومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان زهک از برگزاری اردوی جهادی یک روزه درشهرستان زهک خبر داد.

00/10/13
کنترل بیماری آنفلوانزای فوق حاد طیور نیازمند همکاری روستائیان و بهره برداران است

در شهرستان زهک عنوان شد:

کنترل بیماری آنفلوانزای فوق حاد طیور نیازمند همکاری روستائیان و بهره برداران است

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان زهک از تشکیل جلسه فنی بیماری های اخطار کردنی طیور در این شهرستان خبر داد.

00/09/27
صدور حکم جزای نقدی برای دو بهره بردار متخلف در حوزه دامپزشکی

صدور حکم جزای نقدی برای دو بهره بردار متخلف در حوزه دامپزشکی

بازدید میدانی از مناطق روستایی و نحوه ارائه خدمات دامپزشکی

بازدید میدانی از مناطق روستایی و نحوه ارائه خدمات دامپزشکی

برگزاری جلسه هم اندیشی فعالین دامپزشکی با فرماندار شهرستان

برگزاری جلسه هم اندیشی فعالین دامپزشکی با فرماندار شهرستان

ارجاع و معرفی متخلفین بهداشتی به مراجع قضایی

ارجاع و معرفی متخلفین بهداشتی به مراجع قضایی

برگزاری جلسه مقابله با انتشار بیماری های مشترک

برگزاری جلسه مقابله با انتشار بیماری های مشترک

ارائه خدمات تخصصی دامپزشکی در قالب اردوی جهادی یک روزه

ارائه خدمات تخصصی دامپزشکی در قالب اردوی جهادی یک روزه

برنامه ریزی و هماهنگی برای کنترل بیماری خطرناک هاری

برنامه ریزی و هماهنگی برای کنترل بیماری خطرناک هاری

بازدید سرزده فرماندار زهک از اداره دامپزشکی این شهرستان

بازدید سرزده فرماندار زهک از اداره دامپزشکی این شهرستان

برگزاری اردوی جهادی یک روزه به مناسبت دومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی

برگزاری اردوی جهادی یک روزه به مناسبت دومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی

کنترل بیماری آنفلوانزای فوق حاد طیور نیازمند همکاری روستائیان و بهره برداران است

کنترل بیماری آنفلوانزای فوق حاد طیور نیازمند همکاری روستائیان و بهره برداران است

سامانه های سازمان دامپزشکی کشور

نظرسنجی