بیشتر
عدم گزارش مرگ یک قلاده خرس در باغ وحش مجتمع تفریحی بقیه الله الاعظم (عج) به دامپزشکی

در شهرستان زهک صورت گرفت:

عدم گزارش مرگ یک قلاده خرس در باغ وحش مجتمع تفریحی بقیه الله الاعظم (عج) به دامپزشکی

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان زهک گفت: بیماری خرس تلف شده در باغ وحش دانشگاه زابل به دامپزشکی زهک گزارش نشده است.

00/06/30
صدور حکم جزای نقدی برای متخلف بهداشتی در شهرستان زهک

در شهرستان زهک انجام شد:

صدور حکم جزای نقدی برای متخلف بهداشتی در شهرستان زهک

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان زهک از صدور حکم جزای نقدی برای مرتکب تخلف بهداشتی در شهرستان زهک خبر داد.

00/02/16
دامپزشکی نقش پررنگی در اقتصاد و بهداشت جامعه ایفا می نماید

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان زهک گفت:

دامپزشکی نقش پررنگی در اقتصاد و بهداشت جامعه ایفا می نماید

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان زهک از ادامه فعالیت تنها کشتارگاه صنعتی طیور منطقه سیستان در سال 1400 خبر داد.

00/01/06
برگزاری همایش معتمدین، شورا ها و دهیاران بخش مرکزی در شهرستان زهک

در شهرستان زهک انجام شد:

برگزاری همایش معتمدین، شورا ها و دهیاران بخش مرکزی در شهرستان زهک

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان زهک از برگزاری همایش معتمدین، شورا ها و دهیاران بخش مرکزی در این شهرستان خبر داد.

99/12/05
کشتارگاه صنعتی طیور شهرستان زهک فعال شد

در شهرستان زهک انجام شد:

کشتارگاه صنعتی طیور شهرستان زهک فعال شد

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان زهک از فعالیت مجدد کشتارگاه صنعتی طیور این شهرستان با همت و تلاش متولیان عرصه بهداشت و سلامت خبر داد.

99/11/26
تشکیل کارگروه شهرستانی دامپزشکی و شیلات در شهرستان زهک

در شهرستان زهک انجام شد:

تشکیل کارگروه شهرستانی دامپزشکی و شیلات در شهرستان زهک

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان زهک از تشکیل کارگروه شهرستانی دامپزشکی و شیلات در شهرستان زهک خبر داد.

99/09/23
 برگزاری جلسه کارگروه تخصصی کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان در شهرستان زهک

برگزاری جلسه کارگروه تخصصی کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان در شهرستان زهک

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان زهک از تشکیل دومین جلسه کارگروه تخصصی کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان در شهرستان زهک خبر داد.

99/07/02
افتتاح درمانگاه دامپزشکی در شهرستان زهک به مناسبت هفته دولت

در سیستان و بلوچستان انجام شد:

افتتاح درمانگاه دامپزشکی در شهرستان زهک به مناسبت هفته دولت

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان زهک گفت: جهش تولید و رونق اقتصادی در جامعه مستلزم استقبال از طرح های تولیدی و آغاز به کار واحد های تولیدی جدید است که دامپزشکی در حد توان از آن استقبال خواهد کرد.

99/06/02
از اقدامات مهم دامپزشکی رفع موانع واردات دام زنده جهت تولید اشتغال پایدار است

از اقدامات مهم دامپزشکی رفع موانع واردات دام زنده جهت تولید اشتغال پایدار است

مدیرکل دامپزشکی سیستان و بلوچستان جهت بررسی مشکلات دامپزشکی در حوزه شهرستان زهک و همفکری جهت ارائه راهکار مناسب با فرماندار این شهرستان دیدار کرد.

99/04/12
تکیه بر تولید ملی و نگاه به درون تنها راه عبور از اقتصاد متکی به نفت

تکیه بر تولید ملی و نگاه به درون تنها راه عبور از اقتصاد متکی به نفت

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان زهک از تشکیل اولین جلسه کارگروه جهش تولید در این شهرستان خبر داد.

99/03/19
عدم گزارش مرگ یک قلاده خرس در باغ وحش مجتمع تفریحی بقیه الله الاعظم (عج) به دامپزشکی

عدم گزارش مرگ یک قلاده خرس در باغ وحش مجتمع تفریحی بقیه الله الاعظم (عج) به دامپزشکی

صدور حکم جزای نقدی برای متخلف بهداشتی در شهرستان زهک

صدور حکم جزای نقدی برای متخلف بهداشتی در شهرستان زهک

دامپزشکی نقش پررنگی در اقتصاد و بهداشت جامعه ایفا می نماید

دامپزشکی نقش پررنگی در اقتصاد و بهداشت جامعه ایفا می نماید

برگزاری همایش معتمدین، شورا ها و دهیاران بخش مرکزی در شهرستان زهک

برگزاری همایش معتمدین، شورا ها و دهیاران بخش مرکزی در شهرستان زهک

کشتارگاه صنعتی طیور شهرستان زهک فعال شد

کشتارگاه صنعتی طیور شهرستان زهک فعال شد

تشکیل کارگروه شهرستانی دامپزشکی و شیلات در شهرستان زهک

تشکیل کارگروه شهرستانی دامپزشکی و شیلات در شهرستان زهک

 برگزاری جلسه کارگروه تخصصی کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان در شهرستان زهک

برگزاری جلسه کارگروه تخصصی کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان در شهرستان زهک

افتتاح درمانگاه دامپزشکی در شهرستان زهک به مناسبت هفته دولت

افتتاح درمانگاه دامپزشکی در شهرستان زهک به مناسبت هفته دولت

از اقدامات مهم دامپزشکی رفع موانع واردات دام زنده جهت تولید اشتغال پایدار است

از اقدامات مهم دامپزشکی رفع موانع واردات دام زنده جهت تولید اشتغال پایدار است

تکیه بر تولید ملی و نگاه به درون تنها راه عبور از اقتصاد متکی به نفت

تکیه بر تولید ملی و نگاه به درون تنها راه عبور از اقتصاد متکی به نفت

سامانه های سازمان دامپزشکی کشور

نظرسنجی