چاپ
ارسال به دوست

معاون سلامت اداره کل دامپزشکی سیستان و بلوچستان بیان داشت:

کسب رتبه نخست دامپزشکی سیستان و بلوچستان در ارزیابی مشارکت کمی ادارات کل دامپزشکی استان ها

دکتر مسعود اصغری اعلام داشت: اداره کل دامپزشکی سیستان و بلوچستان در ارزیابی مشارکت کمی ادارات کل دامپزشکی استان ها در تدوین و بازنگری ضوابط، دستورالعمل ها، بخشنامه ها، طرح ها و برنامه های ملی سازمان دامپزشکی کشور رتبه اول را کسب کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان سیستان و بلوچستان، معاون سلامت این اداره کل گفت: یکی از شایسته ترین رویکردهای سازمان دامپزشکی کشور تدوین ضوابط و مقررات بر اساس نظریات کارشناسی ادارات کل دامپزشکی سطح کشور می باشد، بدین صورت دستورالعمل ابلاغی حاصل در نظر گرفتن شرایط موجود استانها بوده به تبع قابلیت اجرا در سطح کشور پیدا می نماید و در طی دوره اجرا ضوابط نیز چنانچه نیازمند تغییراتی باشد نیز مجددا با نظر استانها تحت بازنگری قرار می گیرد که نشان از انعطاف پذیری سازمان دامپزشکی کشور در اجرای مقررات می باشد.

دکتر مسعود اصغری افزود: در این ارزیابی میزان مشارکت ادارات کل دامپزشکی استان ها در تدوین و بازنگری بخش نامه ها و دستورالعمل ها در یک دوره دو ساله از آبان 97 لغایت آبان 99 مورد بررسی قرار گرفت که این اداره کل موفق به کسب رتبه نخست گردید.


  • فایل پیوست :
  • کد خبر: ٢٥٧٢٠٠/
  • ١٢:٢٩ - 1399/08/11/
  • تعداد بازدید: 82
کلید واژه ها

خروج