صورتجلسه شورای اقامه نماز   دانلود فایل : جلسه شورای اقامه نماز.jpg           حجم فایل 116 KB
   دانلود فایل : صورتجلسه 2.jpg           حجم فایل 74 KB