دکترغلامرضا سرگزی

مدیرکل

دکترغلامرضا سرگزی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 33517048-51

آدرس : تقاطع امام خمینی و خرمشهر اداره کل دامپزشکی استان

 مرتضی  ذوالفقاری

معاون توسعه و مدیریت منابع

مرتضی ذوالفقاری

تحصیلات : کارشناس ارشد

شماره تماس : 33517048-51

آدرس : تقاطع امام خمینی و خرمشهر اداره کل دامپزشکی استان

دکتر مسعود اصغری

معاون سلامت

دکتر مسعود اصغری

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 33517048-51

آدرس : تقاطع امام خمینی و خرمشهر اداره کل دامپزشکی استان

دکتر داریوش سرگزی

معاون اداره کل و رئیس اداره دامپزشکی شهرستان چابهار

دکتر داریوش سرگزی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 33517048-51

آدرس :

حجه الاسلام و المسلمین حسین شریفی نیک

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه

حجه الاسلام و المسلمین حسین شریفی نیک

تحصیلات :

شماره تماس : 33517048-51

آدرس : تقاطع امام خمینی و خرمشهر اداره کل دامپزشکی استان

ابراهیم نخعی

مسئول حراست

ابراهیم نخعی

تحصیلات : کارشناس ارشد

شماره تماس : 33517048-51

آدرس : تقاطع امام خمینی و خرمشهر اداره کل دامپزشکی استان

خانم دکتر ویدا معزی

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی

خانم دکتر ویدا معزی

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 33517048-51

آدرس : تقاطع امام خمینی و خرمشهر اداره کل دامپزشکی استان

دکتر حمید جانفدا

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

دکتر حمید جانفدا

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 33517048-51

آدرس : تقاطع امام خمینی و خرمشهر اداره کل دامپزشکی استان

خانم دکتر فاطمه یوسف نسب

رئیس اداره تشخیص و درمان

خانم دکتر فاطمه یوسف نسب

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 33517048-51

آدرس :

دکتر مسعود سرگلزایی

رئیس اداره قرنطینه و امنیت زیستی

دکتر مسعود سرگلزایی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 33517048-51

آدرس :

دکترمحمد کریم پورمند

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور

دکترمحمد کریم پورمند

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 33517048-51

آدرس :

 خانم دکتر فاطمه داودی

سرپرست اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای آبزیان

خانم دکتر فاطمه داودی

تحصیلات : دکترا

شماره تماس :

آدرس :

غلامرضا زارعی

رئیس اداره امور مالی

غلامرضا زارعی

تحصیلات : کارشناس ارشد

شماره تماس : 33517048-51

آدرس :

جواد نیک بخت زاده

سرپرست اداره فناوری اطلاعات ارتباطات و تحول اداری

جواد نیک بخت زاده

تحصیلات : کارشناس

شماره تماس : 33517048-51

آدرس :

علیرضا مالدار

سرپرست اداره امور اداری رفاه و پشتیبانی

علیرضا مالدار

تحصیلات : کارشناس ارشد

شماره تماس : 33517048-51

آدرس :

دکتر فرامرز هاشمزهی

اداره برنامه و بودجه

دکتر فرامرز هاشمزهی

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 33517048-51

آدرس :

احمد اربابی رشید

بازرس متعمد

احمد اربابی رشید

تحصیلات : کارشناس

شماره تماس : 33517048-51

آدرس :

روح ا... زینلی

مسئول آزمایشگاه

روح ا... زینلی

تحصیلات : کارشناس ارشد

شماره تماس : 33517048-51

آدرس :

نادیا جهانتیغ

مسئول روابط عمومی

نادیا جهانتیغ

تحصیلات : کارشناس

شماره تماس : 33517048-51

آدرس : آدرس : تقاطع امام خمینی و خرمشهر اداره کل دامپزشکی استان

لینک کوتاه