حجه الاسلام و المسلمین حسین شریفی نیک

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه حجه الاسلام و المسلمین حسین شریفی نیک

تحصیلات :

شماره تماس : 33517048-51

آدرس :

دکترمهدی حسینی

مدیرکل دکترمهدی حسینی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 33517048-51

آدرس : تقاطع امام خمینی و خرمشهر اداره کل دامپزشکی استان

 مرتضی  ذوالفقاری

معاون توسعه و مدیریت منابع مرتضی ذوالفقاری

تحصیلات : کارشناس ارشد

شماره تماس : 33517048-51

آدرس : تقاطع امام خمینی و خرمشهر اداره کل دامپزشکی استان

دکتر مسعود اصغری

معاون سلامت دکتر مسعود اصغری

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 33517048-51

آدرس : تقاطع امام خمینی و خرمشهر اداره کل دامپزشکی استان

محمد هادی سرگزی

مسئول روابط عمومی محمد هادی سرگزی

تحصیلات : کارشناس

شماره تماس : 33517048-51

آدرس : آدرس : تقاطع امام خمینی و خرمشهر اداره کل دامپزشکی استان

مجید حسنیان

مسئول حراست مجید حسنیان

تحصیلات : کارشناس

شماره تماس : 33517048-51

آدرس : تقاطع امام خمینی و خرمشهر اداره کل دامپزشکی استان

دکتر روح ا... زاهدی

رئیس اداره تشخیص و درمان دکتر روح ا... زاهدی

تحصیلات : دکترا

شماره تماس :

آدرس :

دکتر مسعود سرگلزایی

رئیس اداره قرنطینه و امنیت زیستی دکتر مسعود سرگلزایی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس :

آدرس :

دکترامیر اسکندری

سرپرست اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای آبزیان دکترامیر اسکندری

تحصیلات : دکترا

شماره تماس :

آدرس :

دکتر حمید جانفدا

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی دکتر حمید جانفدا

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 33517048-51

آدرس : تقاطع امام خمینی و خرمشهر اداره کل دامپزشکی استان

دکترمحمد کریم پورمند

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور دکترمحمد کریم پورمند

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس :

آدرس :

فرهاد خمر

اداره برنامه و بودجه فرهاد خمر

تحصیلات : کارشناس

شماره تماس :

آدرس :

جواد نیک بخت زاده

سرپرست اداره فناوری اطلاعات ارتباطات و تحول اداری جواد نیک بخت زاده

تحصیلات : کارشناس

شماره تماس :

آدرس :

علیرضا مالدار

سرپرست اداره امور اداری رفاه و پشتیبانی علیرضا مالدار

تحصیلات : کارشناس ارشد

شماره تماس :

آدرس :

غلامرضا زارعی

رئیس اداره امور مالی غلامرضا زارعی

تحصیلات : کارشناس ارشد

شماره تماس :

آدرس :

حمید شیوانسب

مسئول امور حقوقی و قراردادها-بازرس متعمد حمید شیوانسب

تحصیلات : کارشناس ارشد

شماره تماس :

آدرس :

دکتر اولیاء میرلاشاری

معاون اداره کل و رئیس اداره دامپزشکی شهرستان چابهار دکتر اولیاء میرلاشاری

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 33517048-51

آدرس :

علیرضا عزیزی

مسئول دفتر مدیرکل علیرضا عزیزی

تحصیلات : کارشناس

شماره تماس :

آدرس :

روح ا... زینلی

مسئول آزمایشگاه روح ا... زینلی

تحصیلات : کارشناس ارشد

شماره تماس :

آدرس :

دکترجواد راشکی

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان زاهدان دکترجواد راشکی

تحصیلات : دکترا

شماره تماس :

آدرس :

دکتر داریوش سرگزی

سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان زابل دکتر داریوش سرگزی

تحصیلات : دکترا

شماره تماس :

آدرس :

علی رافع شیخی

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان زهک علی رافع شیخی

تحصیلات : کارشناس ارشد

شماره تماس :

آدرس :

محمد جواد راشکی

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان هامون محمد جواد راشکی

تحصیلات : کارشناس

شماره تماس :

آدرس :

محمدعلی  رخشانی زاده

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان هیرمند محمدعلی رخشانی زاده

تحصیلات : کارشناس

شماره تماس :

آدرس :

دکترامان ا.. رخشانی

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان خاش دکترامان ا.. رخشانی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس :

آدرس :

دکترمحمدامین حسینی

سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان ایرانشهر دکترمحمدامین حسینی

تحصیلات : دکترا

شماره تماس :

آدرس :

عبدالحسین محبوبی

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان سراوان عبدالحسین محبوبی

تحصیلات : کارشناس ارشد

شماره تماس :

آدرس :

اسماعیل  بارانزهی

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان سیب و سوران اسماعیل بارانزهی

تحصیلات : کارشناس

شماره تماس :

آدرس :

محمدرضا ملازهی بخشان

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان مهرستان محمدرضا ملازهی بخشان

تحصیلات : کارشناس

شماره تماس :

آدرس :

جابر برهانی

سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان سرباز جابر برهانی

تحصیلات : کارشناس

شماره تماس :

آدرس :

ناصر  مره ایی

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان نیکشهر ناصر مره ایی

تحصیلات : کارشناس

شماره تماس :

آدرس :

دکتر فاطمه داودی

سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان کنارک دکتر فاطمه داودی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس :

آدرس :

دکتر مسعود رفاع

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان میرجاوه دکتر مسعود رفاع

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس :

آدرس :

مهدی میرشکار

سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان قصرقند مهدی میرشکار

تحصیلات : کارشناس

شماره تماس :

آدرس :

مهدی میرشاه

سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان دلگان مهدی میرشاه

تحصیلات : کارشناس

شماره تماس :

آدرس :

حامد گنجعلی

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی حامد گنجعلی

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 33517048-51

آدرس : تقاطع امام خمینی و خرمشهر اداره کل دامپزشکی استان