دکترمهدی حسینی

مدیرکل دکترمهدی حسینی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 33517048-51

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : تقاطع امام خمینی و خرمشهر اداره کل دامپزشکی استان

 مرتضی  ذوالفقاری

معاون توسعه و مدیریت منابع مرتضی ذوالفقاری

تحصیلات : کارشناس ارشد

شماره تماس : 33517048-51

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : تقاطع امام خمینی و خرمشهر اداره کل دامپزشکی استان

دکتر مسعود اصغری

معاون سلامت دکتر مسعود اصغری

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 33517048-51

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : تقاطع امام خمینی و خرمشهر اداره کل دامپزشکی استان

دکتر فرهاد کیخا

معاون اداره کل و رئیس اداره دامپزشکی شهرستان چابهار دکتر فرهاد کیخا

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 33517048-51

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس :

حجه الاسلام و المسلمین حسین شریفی نیک

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه حجه الاسلام و المسلمین حسین شریفی نیک

تحصیلات :

شماره تماس : 33517048-51

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس :

مجید حسنیان

مسئول حراست مجید حسنیان

تحصیلات : کارشناس

شماره تماس : 33517048-51

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : تقاطع امام خمینی و خرمشهر اداره کل دامپزشکی استان

خانم دکتر ویدا معزی

سرپرست اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی خانم دکتر ویدا معزی

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 33517048-51

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : تقاطع امام خمینی و خرمشهر اداره کل دامپزشکی استان

دکتر حمید جانفدا

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی دکتر حمید جانفدا

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 33517048-51

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : تقاطع امام خمینی و خرمشهر اداره کل دامپزشکی استان

دکتر روح ا... زاهدی

رئیس اداره تشخیص و درمان دکتر روح ا... زاهدی

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 33517048-51

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس :

دکتر مسعود سرگلزایی

رئیس اداره قرنطینه و امنیت زیستی دکتر مسعود سرگلزایی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 33517048-51

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس :

دکترمحمد کریم پورمند

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور دکترمحمد کریم پورمند

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 33517048-51

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس :

 خانم دکتر فاطمه داودی

سرپرست اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای آبزیان خانم دکتر فاطمه داودی

تحصیلات : دکترا

شماره تماس :

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس :

غلامرضا زارعی

رئیس اداره امور مالی غلامرضا زارعی

تحصیلات : کارشناس ارشد

شماره تماس : 33517048-51

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس :

جواد نیک بخت زاده

سرپرست اداره فناوری اطلاعات ارتباطات و تحول اداری جواد نیک بخت زاده

تحصیلات : کارشناس

شماره تماس : 33517048-51

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس :

علیرضا مالدار

سرپرست اداره امور اداری رفاه و پشتیبانی علیرضا مالدار

تحصیلات : کارشناس ارشد

شماره تماس : 33517048-51

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس :

دکتر فرامرز هاشمزهی

اداره برنامه و بودجه دکتر فرامرز هاشمزهی

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 33517048-51

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس :

حمید شیوانسب

مسئول امور حقوقی و قراردادها-بازرس متعمد حمید شیوانسب

تحصیلات : کارشناس ارشد

شماره تماس : 33517048-51

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس :

روح ا... زینلی

مسئول آزمایشگاه روح ا... زینلی

تحصیلات : کارشناس ارشد

شماره تماس : 33517048-51

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس :

فاطمه سرابندی

مسئول روابط عمومی فاطمه سرابندی

تحصیلات : کارشناس

شماره تماس : 33517048-51

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : آدرس : تقاطع امام خمینی و خرمشهر اداره کل دامپزشکی استان

لینک کوتاه