بیشتر
بازدید معاون تشخیص و مدیریت درمان سازمان دامپزشکی کشور از چابهار

در شهرستان چابهار صورت پذیرفت:

بازدید معاون تشخیص و مدیریت درمان سازمان دامپزشکی کشور از چابهار

دکتر خداویردی معاون تشخیص و مدیریت درمان و معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان دامپزشکی کشور از چابهار بازدید نمود.

00/09/24
آموزش و آشنایی با بیماری ها موثرترین روش پیشگیری از شیوع آن است/برگزاری دوره آموزشی ترویجی آشنایی با بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان

در شهرستان چابهار برگزار شد:

آموزش و آشنایی با بیماری ها موثرترین روش پیشگیری از شیوع آن است/برگزاری دوره آموزشی ترویجی آشنایی با بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان

معاون مدیرکل و رئیس اداره دامپزشکی چابهار از برگزاری دوره آموزشی ترویجی آشنایی با بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در این شهرستان خبر داد.

00/09/20
رصد و پایش آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در زیستگاه‌های پرندگان مهاجر

در شهرستان چابهار صورت پذیرفت:

رصد و پایش آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در زیستگاه‌های پرندگان مهاجر

معاون مدیرکل و رئیس اداره دامپزشکی شهرستان چابهار از رصد و پایش زیستگاه‌های پرندگان مهاجر در راستای اجرای برنامه ملی پیشگیری از بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان خبر داد.

00/09/18
آغاز برداشت میگو پرورشی تحت نظارت بهداشتی دامپزشکی در سایت شهید صنعتی گواتر چابهار

در سیستان و بلوچستان صورت پذیرفت:

آغاز برداشت میگو پرورشی تحت نظارت بهداشتی دامپزشکی در سایت شهید صنعتی گواتر چابهار

سرپرست معاونت اداره کل و رئیس اداره دامپزشکی شهرستان چابهار از آغاز برداشت میگوی پرورشی در 650 هکتار از اراضی تحت کشت استان سیستان و بلوچستان در سال جاری خبر داد.

00/05/16
برگزاری دوره آموزشی آشنایی با بیماری لمپی اسکین در چابهار

در شهرستان چابهار انجام شد:

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با بیماری لمپی اسکین در چابهار

سرپرست معاونت اداره کل و اداره دامپزشکی شهرستان چابهار از برگزاری دوره آموزشی آشنایی با بیماری لمپی اسکین با همکاری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی در این شهرستان خبر داد.

00/04/03
برگزاری دوره آموزشی مدیریت بهداشت و آماده‌سازی مزارع پرورش میگو در چابهار

در شهرستان چابهار صورت پذیرفت:

برگزاری دوره آموزشی مدیریت بهداشت و آماده‌سازی مزارع پرورش میگو در چابهار

دکتر فرهاد کیخا از برگزاری دوره آموزشی مدیریت بهداشت و آماده‌سازی مزارع پرورش میگو با همکاری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی در این شهرستان خبر داد.

00/03/12
حضور اعضای شورای اداری شهرستان چابهار در محل معاونت اداره کل واداره دامپزشکی این شهرستان

در شهرستان چابهار صورت پذیرفت:

حضور اعضای شورای اداری شهرستان چابهار در محل معاونت اداره کل واداره دامپزشکی این شهرستان

فرمانده سپاه شهرستان چابهار، معاونین فرماندار و برخی از اعضای شورای اداری شهرستان در محل معاونت اداره کل و اداره دامپزشکی چابهار حضور یافتند.

00/02/30
انتصاب دکتر فرهاد کیخا به‌عنوان سرپرست معاونت اداره کل و اداره دامپزشکی شهرستان چابهار

در سیستان و بلوچستان صورت پذیرفت:

انتصاب دکتر فرهاد کیخا به‌عنوان سرپرست معاونت اداره کل و اداره دامپزشکی شهرستان چابهار

طی حکمی از سوی دکتر مهدی حسینی مدیرکل دامپزشکی استان سیستان و بلوچستان، دکتر فرهاد کیخا به‌عنوان سرپرست معاونت اداره کل و اداره دامپزشکی شهرستان چابهار منصوب شد.

00/02/25
آغاز فعالیت آماده سازی مزارع پرورش میگو شهید صنعتی گواتر برای سال زراعی 1400-1399

در شهرستان چابهار انجام شد:

آغاز فعالیت آماده سازی مزارع پرورش میگو شهید صنعتی گواتر برای سال زراعی 1400-1399

با توجه به آغاز فعالیت آماده سازی مزارع پرورش میگو در سایت پرورشی شهید صنعتی گواتر برای سال زراعی 1399-1400 کارشناسان اداره دامپزشکی شهرستان چابهار بر روند اجرایی این عملیات نظارت بهداشتی دارند.

99/11/28
نظارت شرعی و نظارت بهداشتی مکمل هم و ضامن سلامت جسمی و روحی در جامعه

در شهرستان چابهار انجام شد:

نظارت شرعی و نظارت بهداشتی مکمل هم و ضامن سلامت جسمی و روحی در جامعه

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور اهل سنت شهرستان چابهار از معاونت اداره کل و اداره دامپزشکی شهرستان چابهار بازدید کرد.

99/10/16
بازدید معاون تشخیص و مدیریت درمان سازمان دامپزشکی کشور از چابهار

بازدید معاون تشخیص و مدیریت درمان سازمان دامپزشکی کشور از چابهار

آموزش و آشنایی با بیماری ها موثرترین روش پیشگیری از شیوع آن است/برگزاری دوره آموزشی ترویجی آشنایی با بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان

آموزش و آشنایی با بیماری ها موثرترین روش پیشگیری از شیوع آن است/برگزاری دوره آموزشی ترویجی آشنایی با بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان

رصد و پایش آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در زیستگاه‌های پرندگان مهاجر

رصد و پایش آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در زیستگاه‌های پرندگان مهاجر

آغاز برداشت میگو پرورشی تحت نظارت بهداشتی دامپزشکی در سایت شهید صنعتی گواتر چابهار

آغاز برداشت میگو پرورشی تحت نظارت بهداشتی دامپزشکی در سایت شهید صنعتی گواتر چابهار

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با بیماری لمپی اسکین در چابهار

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با بیماری لمپی اسکین در چابهار

برگزاری دوره آموزشی مدیریت بهداشت و آماده‌سازی مزارع پرورش میگو در چابهار

برگزاری دوره آموزشی مدیریت بهداشت و آماده‌سازی مزارع پرورش میگو در چابهار

حضور اعضای شورای اداری شهرستان چابهار در محل معاونت اداره کل واداره دامپزشکی این شهرستان

حضور اعضای شورای اداری شهرستان چابهار در محل معاونت اداره کل واداره دامپزشکی این شهرستان

انتصاب دکتر فرهاد کیخا به‌عنوان سرپرست معاونت اداره کل و اداره دامپزشکی شهرستان چابهار

انتصاب دکتر فرهاد کیخا به‌عنوان سرپرست معاونت اداره کل و اداره دامپزشکی شهرستان چابهار

آغاز فعالیت آماده سازی مزارع پرورش میگو شهید صنعتی گواتر برای سال زراعی 1400-1399

آغاز فعالیت آماده سازی مزارع پرورش میگو شهید صنعتی گواتر برای سال زراعی 1400-1399

نظارت شرعی و نظارت بهداشتی مکمل هم و ضامن سلامت جسمی و روحی در جامعه

نظارت شرعی و نظارت بهداشتی مکمل هم و ضامن سلامت جسمی و روحی در جامعه

سامانه های سازمان دامپزشکی کشور

نظرسنجی