بیشتر

در شهرستان هیرمند انجام شد:

نظارت دامپزشکی بر مزارع آبزی پروری شهرستان هیرمند

رئیس دامپزشکی شهرستان هیرمند از نظارت دامپزشکی بر مزارع آبزی پروری شهرستان هیرمند خبر داد و گفت: ۷ باب استخر پرورش ماهیان سردابی در این شهرستان فعال است.

99/11/14

در دامپزشکی هیرمند انجام شد:

صادرات فرآورده های خام دامی و جوجه یک روزه به افغانستان

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان هیرمند از صادرات فراوده های خام دامی و جوجه یک روزه به کشور افغانستان خبر داد.

99/02/15

اطلاعیه

اطلاعیه مهم سازمان دامپزشکی کشور

98/10/07

نظارت دامپزشکی بر مزارع آبزی پروری شهرستان هیرمند

صادرات فرآورده های خام دامی و جوجه یک روزه به افغانستان

اطلاعیه

پیشگیری از مبتلا شدن به تب مالت 3
شهادت امام علی

سامانه های سازمان دامپزشکی کشور

نظرسنجی

[esprit:poll:
]