بیشتر
افتتاح و بهره برداری یک واحد مرغداری گوشتی در شهرستان نیکشهر

افتتاح و بهره برداری یک واحد مرغداری گوشتی در شهرستان نیکشهر

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان نیکشهر از افتتاح و بهره برداری یک واحد مرغداری گوشتی در این شهرستان خبر داد.

98/11/27
اطلاعیه

اطلاعیه

اطلاعیه مهم سازمان دامپزشکی کشور

98/10/07
برگزاری دوره آموزشی آشنایی با بیماری هاری در شهرستان نیکشهر

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با بیماری هاری در شهرستان نیکشهر

مره ایی از برگزاری دوره آموزشی ویژه دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان نیکشهر خبر داد.

97/12/08
افتتاح و بهره برداری یک واحد مرغداری گوشتی در شهرستان نیکشهر

افتتاح و بهره برداری یک واحد مرغداری گوشتی در شهرستان نیکشهر

اطلاعیه

اطلاعیه

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با بیماری هاری در شهرستان نیکشهر

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با بیماری هاری در شهرستان نیکشهر

سامانه های سازمان دامپزشکی کشور

نظرسنجی