بیشتر
حضور در نماز جمعه شهرستان نیمروز و ارائه گزارش بخشی از خدمات نظام در حوزه دامپزشکی

به مناسبت فرارسیدن هفته دامپزشکی در شهرستان زابل انجام شد:

حضور در نماز جمعه شهرستان نیمروز و ارائه گزارش بخشی از خدمات نظام در حوزه دامپزشکی

مسئولین دامپزشکی شهرستان زابل به مناسبت فرارسیدن هفته بزرگداشت دامپزشکی در نماز جمعه شهرستان نیمروز حضور یافتند و به ارائه گزارشی در خصوص خدمات ارائه شده در این حوزه پرداختند.

00/07/09
حضور در نماز جمعه شهرستان نیمروز و ارائه گزارش بخشی از خدمات نظام در حوزه دامپزشکی

حضور در نماز جمعه شهرستان نیمروز و ارائه گزارش بخشی از خدمات نظام در حوزه دامپزشکی

سامانه های سازمان دامپزشکی کشور

نظرسنجی