بیشتر
در پیشگیری از آنفلوانزای فوق حاد طیور تمامی دستگاه های ذیربط مسئول هستند

در شهرستان میرجاوه بیان شد:

در پیشگیری از آنفلوانزای فوق حاد طیور تمامی دستگاه های ذیربط مسئول هستند

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان میرجاوه از تشکیل جلسه ستاد پیشگیری از آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان در این شهرستان خبر داد.

00/08/10
1800 راس دام در منطقه درگیبان این شهرستان در برابر بیماری های دامی ایمن شدند

در شهرستان میرجاوه انجام شد:

1800 راس دام در منطقه درگیبان این شهرستان در برابر بیماری های دامی ایمن شدند

رئیس اداره دامپزشکی میرجاوه گفت: واکسیناسیون حدود 1800 راس دام و سمپاشی جایگاه های دامی در منطقه درگیابان این شهرستان انجام شد.

99/10/18
اطلاعیه

اطلاعیه

اطلاعیه مهم سازمان دامپزشکی کشور

98/10/07
فرماندار میرجاوه: از عملکرد دامپزشکی رضایت کامل دارم

فرماندار میرجاوه: از عملکرد دامپزشکی رضایت کامل دارم

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل دامپزشکی استان با فرماندار میرجاوه دیدار کرد.

98/09/04
دیدار سرزده مدیر کل دامپزشکی سیستان و بلوچستان از کشتارگاه 3049 اعتماد زاهدان

دیدار سرزده مدیر کل دامپزشکی سیستان و بلوچستان از کشتارگاه 3049 اعتماد زاهدان

دکتر مهدی حسینی به صورت سرزده از کشتارگاه 3049 اعتماد زاهدان بازدید نمود و وضعیت بهداشتی این واحد را مورد ارزیابی و بررسی قرار داد.

98/05/07
برگزاری کلاس آموزشی با موضوع بیماری های مشترک بین انسان و دام با محوریت

برگزاری کلاس آموزشی با موضوع بیماری های مشترک بین انسان و دام با محوریت "تب خونریزی دهنده کریمه کنگو"

دکتر مسعود رفاع، از برگزاری کلاس آموزشی درخصوص بیماری های مشترک بین انسان و دام به ویژه "تب خونریزی دهنده کریمه کنگو" برای دهیاران بخش ریگ ملک خبر داد.

98/05/03
 گشت های مشترک دامپزشکی و دستگاه های ذیربط در شهرستان میرجاوه

گشت های مشترک دامپزشکی و دستگاه های ذیربط در شهرستان میرجاوه

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان میرجاوه از بازدید های مشترک دامپزشکی و ادارات مرتبط در شهرستان میرجاوه خبر داد.

98/04/22
حضور کارکنان اداره دامپزشکی شهرستان میرجاوه در مانور سلامت نوروزی

حضور کارکنان اداره دامپزشکی شهرستان میرجاوه در مانور سلامت نوروزی

دکتر مسعود رفاع از برگزاری مانور سلامت، با ادارات مرتبط در شهرستان میرجاوه خبر داد

97/12/20
بازدید رئیس سازمان دامپزشکی کشور از قرنطینه های شهرستان مرزی میرجاوه

بازدید رئیس سازمان دامپزشکی کشور از قرنطینه های شهرستان مرزی میرجاوه

دکتر رفیعی پور در بازدید از قرنطینه های دام، دستوراتی را در جهت ورود دام صادر کرد.

97/09/21
در پیشگیری از آنفلوانزای فوق حاد طیور تمامی دستگاه های ذیربط مسئول هستند

در پیشگیری از آنفلوانزای فوق حاد طیور تمامی دستگاه های ذیربط مسئول هستند

1800 راس دام در منطقه درگیبان این شهرستان در برابر بیماری های دامی ایمن شدند

1800 راس دام در منطقه درگیبان این شهرستان در برابر بیماری های دامی ایمن شدند

اطلاعیه

اطلاعیه

فرماندار میرجاوه: از عملکرد دامپزشکی رضایت کامل دارم

فرماندار میرجاوه: از عملکرد دامپزشکی رضایت کامل دارم

دیدار سرزده مدیر کل دامپزشکی سیستان و بلوچستان از کشتارگاه 3049 اعتماد زاهدان

دیدار سرزده مدیر کل دامپزشکی سیستان و بلوچستان از کشتارگاه 3049 اعتماد زاهدان

برگزاری کلاس آموزشی با موضوع بیماری های مشترک بین انسان و دام با محوریت

برگزاری کلاس آموزشی با موضوع بیماری های مشترک بین انسان و دام با محوریت "تب خونریزی دهنده کریمه کنگو"

 گشت های مشترک دامپزشکی و دستگاه های ذیربط در شهرستان میرجاوه

گشت های مشترک دامپزشکی و دستگاه های ذیربط در شهرستان میرجاوه

حضور کارکنان اداره دامپزشکی شهرستان میرجاوه در مانور سلامت نوروزی

حضور کارکنان اداره دامپزشکی شهرستان میرجاوه در مانور سلامت نوروزی

بازدید رئیس سازمان دامپزشکی کشور از قرنطینه های شهرستان مرزی میرجاوه

بازدید رئیس سازمان دامپزشکی کشور از قرنطینه های شهرستان مرزی میرجاوه

سامانه های سازمان دامپزشکی کشور

نظرسنجی