بیشتر
اطلاعیه

اطلاعیه

اطلاعیه مهم سازمان دامپزشکی کشور

98/10/07
 مایه کوبی بیش از سه هزار راس دام سبک و سنگین علیه بیماری آبله و بروسلوز در شهرستان مهرستان

مایه کوبی بیش از سه هزار راس دام سبک و سنگین علیه بیماری آبله و بروسلوز در شهرستان مهرستان

در سه ماهه نخست بیش از 3670 راس دام سبک وسنگین علیه بیماری آبله و بروسلوز در شهرستان مهرستان مایه کوبی شد

98/04/12
برگزاری دوره آموزشی بیماری های مشترک در شهرستان مهرستان

برگزاری دوره آموزشی بیماری های مشترک در شهرستان مهرستان

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان مهرستان از برگزاری دوره آموزشی بیماری های مشترک در این شهرستان خبر داد

98/03/29
برگزاری دوره آموزشی بیماری های مشترک برای مددجویان کمیته امداد در شهرستان مهرستان

برگزاری دوره آموزشی بیماری های مشترک برای مددجویان کمیته امداد در شهرستان مهرستان

دوره آموزشی برای مددجویان کمیته امداد در شهرستان مهرستان برگزار شد

97/12/21
اطلاعیه

اطلاعیه

 مایه کوبی بیش از سه هزار راس دام سبک و سنگین علیه بیماری آبله و بروسلوز در شهرستان مهرستان

مایه کوبی بیش از سه هزار راس دام سبک و سنگین علیه بیماری آبله و بروسلوز در شهرستان مهرستان

برگزاری دوره آموزشی بیماری های مشترک در شهرستان مهرستان

برگزاری دوره آموزشی بیماری های مشترک در شهرستان مهرستان

برگزاری دوره آموزشی بیماری های مشترک برای مددجویان کمیته امداد در شهرستان مهرستان

برگزاری دوره آموزشی بیماری های مشترک برای مددجویان کمیته امداد در شهرستان مهرستان

سامانه های سازمان دامپزشکی کشور

نظرسنجی