بیشتر
برگزاری اولین جلسه کمیته فنی و هماهنگی اداره دامپزشکی شهرستان سراوان در سال جدید

در شهرستان سراوان برگزار شد:

برگزاری اولین جلسه کمیته فنی و هماهنگی اداره دامپزشکی شهرستان سراوان در سال جدید

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان سراوان عنوان کرد: اولین جلسه کمیته فنی و هماهنگی این اداره در سال جدید با حضور همکاران برگزار گردید.

00/02/26
تشکیل کارگروه سلامت وامنیت غذایی شهرستان سراوان

در شهرستان سراوان انجام شد:

تشکیل کارگروه سلامت وامنیت غذایی شهرستان سراوان

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان سراوان گفت: کار گروه امنیت غذایی شهرستان سراوان با هدف بررسی اقدامات کنترلی و پیشگیرانه درخصوص بیماری آنفلوانزای فوق حاد طیور در این شهرستان تشکیل گردید.

99/11/09
رعایت بهداشت و امنیت زیستی، مهمترین ساختار صنعت مرغ گوشتی

رعایت بهداشت و امنیت زیستی، مهمترین ساختار صنعت مرغ گوشتی

عبدالحسین محبوبی گفت: یکی از مهمترین ساختار صنعت مرغ گوشتی رعایت بهداشت و امنیت زیستی است که نظارت کارشناسان دامپزشکی بر رعایت آن در مرغداری ها، برای جلوگیری از بروز و شیوع بیماری ها امری ضروری است.

98/10/11
اطلاعیه

اطلاعیه

اطلاعیه مهم سازمان دامپزشکی کشور

98/10/07
پایش و مراقبت از تالاب ها و پرندگان مهاجر اقدامی در جهت پیشگیری از شیوع و بروز آنفلوانزا فوق حاد پرندگان

در شهرستان سراوان انجام شد:

پایش و مراقبت از تالاب ها و پرندگان مهاجر اقدامی در جهت پیشگیری از شیوع و بروز آنفلوانزا فوق حاد پرندگان

رئیس اداره دامپزشکی سراوان به همراه رئیس اداره حفاظت از محیط زیست از تالاب های این شهرستان بازدید کردند.

98/10/05
آشنایی دانش‌آموزان با بیماری  آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان در شهرستان سراوان

آشنایی دانش‌آموزان با بیماری آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان در شهرستان سراوان

کلاس آموزشی آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان، با هدف آشنایی دانش‌آموزان با این بیماری در شهرستان سراوان برگزار شد.

98/09/27
برگزاری جلسه ستادی با هدف پیشگیری از آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در سراوان

در شهرستان سراوان برگزار شد:

برگزاری جلسه ستادی با هدف پیشگیری از آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در سراوان

جلسه ستاد پیشگیری از آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان، باهدف هماهنگی بین‌بخشی و آمادگی جهت پیشگیری از بروز و شیوع آنفلوانزای فوق‌حاد در شهرستان سراوان برگزار گردید.

98/09/24
بازدید مشترک دامپزشکی و مرکز بهداشت از دامداری ها و کشتارگاه شهرستان سراوان

بازدید مشترک دامپزشکی و مرکز بهداشت از دامداری ها و کشتارگاه شهرستان سراوان

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان سراوان از بازدید مشترک با مرکز بهداشت از کشتارگاه و دامداری ها در شهرستان سراوان خبر داد

98/05/07
برگزاری اولین جلسه کمیته فنی و هماهنگی اداره دامپزشکی شهرستان سراوان در سال جدید

برگزاری اولین جلسه کمیته فنی و هماهنگی اداره دامپزشکی شهرستان سراوان در سال جدید

تشکیل کارگروه سلامت وامنیت غذایی شهرستان سراوان

تشکیل کارگروه سلامت وامنیت غذایی شهرستان سراوان

رعایت بهداشت و امنیت زیستی، مهمترین ساختار صنعت مرغ گوشتی

رعایت بهداشت و امنیت زیستی، مهمترین ساختار صنعت مرغ گوشتی

اطلاعیه

اطلاعیه

پایش و مراقبت از تالاب ها و پرندگان مهاجر اقدامی در جهت پیشگیری از شیوع و بروز آنفلوانزا فوق حاد پرندگان

پایش و مراقبت از تالاب ها و پرندگان مهاجر اقدامی در جهت پیشگیری از شیوع و بروز آنفلوانزا فوق حاد پرندگان

آشنایی دانش‌آموزان با بیماری  آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان در شهرستان سراوان

آشنایی دانش‌آموزان با بیماری آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان در شهرستان سراوان

برگزاری جلسه ستادی با هدف پیشگیری از آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در سراوان

برگزاری جلسه ستادی با هدف پیشگیری از آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در سراوان

بازدید مشترک دامپزشکی و مرکز بهداشت از دامداری ها و کشتارگاه شهرستان سراوان

بازدید مشترک دامپزشکی و مرکز بهداشت از دامداری ها و کشتارگاه شهرستان سراوان

سامانه های سازمان دامپزشکی کشور

نظرسنجی