لیست اخبار صفحه :1
دیدار سرپرست اداره کل دامپزشکی استان با فرماندار و همکاران دامپزشکی شهرستان زهک
درسفر به منطقه سیستان انجام شد:

دیدار سرپرست اداره کل دامپزشکی استان با فرماندار و همکاران دامپزشکی شهرستان زهک

دکتر غلامرضا سرگزی سرپرست اداره کل به همراه معاون توسعه مدیریت و منابع دامپزشکی استان در سفری که به منظور بررسی شرایط ایجاد شده در حوزه سیستان پس از وقوع یخبندان صورت پذیرفت، ضمن نشست صمیمی با کارکنان اداره دامپزشکی شهرستان زهک با فرماندار این شهرستان نیز دیدار داشتند.

لینک کوتاه