نسخه آزمایشی
 
اخبار حاوی کلید واژه (دیدار مدیر کل)


چهارمین انتخابات شورای نظام دامپزشکی استان سیستان و بلوچستان در حال اجراست
برگزاری چهارمین انتخابات شورای نظام دامپزشکی استان ها
 ١٣٩٧/٠٩/٢٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
دستیار ویژه دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با مدیر کل دامپزشکی سیستان و بلوچستان دیدار کرد
دیدار دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با مدیرکل دامپزشکی استان
 ١٣٩٧/٠٨/٠٣ - نظرات : ٠متن کامل >>